Press "Enter" to skip to content

Serwis Laptopów a Kontrola Jakości

Nie jest to łatwe podejście i wymaga doświadczenia, przynajmniej jednego z kluczowych uczestników projektu oraz wiary i przekonania w słuszność takiego podejścia. Sama w sobie praktyka ta nie gwarantuje sukcesu, ale połączenie wszystkich sześciu najlepszych praktyk znacząco obniża prawdopodobieństwo porażki projektowej.

Systematyczna weryfikacja jakości. Każdy komponent na zaltronik.pl, każdy element, każdy artefakt powinien podlegać systematycznym kontrolom jakości już od wstępnej fazy projektu. Systematyczna weryfikacja jakości jest bezpośrednio powiązana z praktyką iteracyjnego wytwarzania oprogramowania. Już na samym początku klient weryfikuje jakość początkowych dokumentów inicjujących projekt. Autoryzuje każdy dokument kierowany do klienta, a informacja zwrotna trafia do kolejnych uczestników projektu.

Pośrednio również obieg dokumentów, wydawanie komponentów czy projektowanie podlega systematycznej kontroli przez wszystkich uczestników projektu. Analityk musi zrozumieć klienta, klient musi potwierdzić wymagania. Projektant musi zrozumieć analizy i dobrze zaprojektować system. Architekt powinien zweryfikować, czy projekt systemu jest zgodny z wytycznymi i przyjętymi normami. Programista powinien zaprogramować zaprojektowany system i dobrze wiedzieć, co klient, analityk i projektant mieli na myśli. Programista powinien również przetestować na niskim poziomie swój kod (np. używając testów jednostkowych). Testerze powinni wiedzieć co testować, dostać scenariusze testowe i niezbędne wskazówki od programistów. Wysyłają również informację zwrotną do programistów. Wszystko to jest pasywną systematyczną weryfikacją jakości.

W sposób aktywny weryfikację jakości przeprowadza się w końcowej fazie projektu. Testy przeprowadza się zgodnie z planem testów. Plan testów powstaje w fazie projektowania. Wynika on bezpośrednio z modelu systemu. Ponieważ domyślnym językiem modelowania w RUP jest UML, już na samym początku powstaje diagram przypadków użycia. Na podstawie tego diagramu mogą powstać bardzo szczegółowe funkcjonalne scenariusze testowe. Co więcej, od początku pilnując tego, aby diagramy w sposób rzetelny opisywały zakres projektowy, oraz włączają w to praktykę zarządzania zmianami, dostajemy na koniec aktualny plan testów praktycznie za darmo. Na podstawie przypadków użycia można również wprowadzić metryki pokrycia systemu testami funkcjonalnymi.

Korzystając z pełnego cyklicznego i iteracyjno-przyrostowego modelu rozwoju oprogramowania, uruchamiamy pierwsze testy akceptacyjne już nawet pod koniec pierwszego miesiąca trwania projektu. Tak jak to było opisane wcześniej.